Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

V Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo, zapraszam na V Zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w Sali Senackiej (401) na kampusie przy ul. Dewajtis 5 w dniu 15.04 o godzinie 17.00  Proponowany porządek obrad V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW:

II Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 25.03.2023 r. o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia  2. Sporządzenie listy obecności  3. Wybór komisji skrutacyjnej  4. Przyjęcie porządku obrad  5. Opiniowanie tworzenia nowych […]

I Posiedzenie Elekcyjne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo, zapraszam na I elekcyjne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w sali rady wydziału WSE bud.23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w dniu 11.03 o godzinie 17.00  Proponowany porządek obrad I elekcyjnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW: 

IV Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Zapraszam na IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w sali rady wydziału WSE bud.23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w dniu 11.03 o godzinie 18.00  Proponowany porządek obrad IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW:

III Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo, zapraszam na III Zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w sali rady wydziału WMCM bud.19 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 19.02 o godzinie 17.00  Proponowany porządek obrad III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW: 

II Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 9.02.2023r. o 20:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad5. Opiniowanie planu studiów6. Omówienie spraw bieżących7. Wolne wnioski8. Zamknięcie posiedzenia

II Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo, zapraszam na II Zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w Auli Schumana w bud. 21 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w dniu 25.01 o godzinie 17.00. Proponowany porządek obrad II zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW: 

I Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych, które odbędzie się 12.01.2024r. o godzinie 9:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Sporządzenie listy obecności.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór przewodniczącego WRS.6. Wybór wiceprzewodniczącego […]

I posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego, które odbędzie się 4.01.2022 o godzinie 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego6. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady […]