Przejdź do treści

IV Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Zapraszam na IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w sali rady wydziału WSE bud.23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w dniu 11.03 o godzinie 18.00 

Proponowany porządek obrad IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW:

 1. Otwarcie IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Komunikaty Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Sprawozdanie z działania komisji senackich, delegacji i innych organów kolegialnych
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 9. Przyjęcie projektu regulaminu Samorządu Studentów 
 10. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 11. Informacje przewodniczącej Ogólnouniwersyteckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW
 12. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
28 lutego 2024