Przejdź do treści

I Posiedzenie Elekcyjne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo,

zapraszam na I elekcyjne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w sali rady wydziału WSE bud.23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w dniu 11.03 o godzinie 17.00 


Proponowany porządek obrad I elekcyjnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW: 

  1. Otwarcie II posiedzenia elekcyjnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Wybór delegatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu 
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie II posiedzenia elekcyjnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
28 lutego 2024