Przejdź do treści

Uchwały Parlamentu

Parlament Samorządu Studentów jest organem uchwałodawczym, co oznacza, że owocem jego pracy są uchwały podejmowane w imieniu wszystkich studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rok 2023

 • Uchwała 26/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Senatu UKSW
 • Uchwała 25/2023 – w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uchwała 24/2023 – w sprawie zaopiniowania zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/24
 • Uchwała 23/2023 – w sprawie członków zespołu ds. jakości kształcenia i zespołu dydaktycznego Studium Języków Obcych UKSW
 • Uchwała 22/2023 – w sprawie wyboru członka zarządu Samorządu Studentów UKSW
 • Uchwała 21/2023 – w sprawie uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała 19/2023 – w sprawie zaopiniowania harmonogramu roku akademickiego 2023/24
 • Uchwała 18/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela dla Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
 • Uchwała 17/2023 – w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 • Uchwała 16/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Rady Studium Języków Obcych
 • Uchwała 15/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Rady Studium Wychowania Fizycznego
 • Uchwała 14/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Uniwersyteckiej Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała 13/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Uniwersyteckiej Komisji ds. jakości kształcenia
 • Uchwała 12/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała 11/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
 • Uchwała 10/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Uniwersyteckiej Komisji Bibliotecznej
 • Uchwała 9/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do senackiej komisji ds. dydaktycznych
 • Uchwała 8/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela do senackiej komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń
 • Uchwała 7/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do senackiej komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej
 • Uchwała 6/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do senackiej komisji ds. mienia i finansów
 • Uchwała 5/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Komisji ds. warunków pracy
 • Uchwała 4/2023 – w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Komisji Organizacyjno-Regulaminowej
 • Uchwała 3/2023 – w sprawie wyboru członków OKWS
 • Uchwała 2/2023 – w sprawie uzupełnienia składu przedstawicieli do Senatu UKSW
 • Uchwała 1/2023 – w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

Rok 2022

 • Uchwała 33/2022 – w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała 32/2022 – w sprawie powołania przedstawicieli do Senatu UKSW
 • Uchwała 31/2022 – w sprawie powołania członka zarządu
 • Uchwała 30/2022 – w sprawie powołania członka zarządu
 • Uchwała 29/2022 – w sprawie powołania członka zarządu
 • Uchwała 28/2022 – w sprawie powołania sekretarza zarządu
 • Uchwała 27/2022 – w sprawie powołania wiceprzewodniczącego zarządu
 • Uchwała 26/2022 – w sprawie powołania wiceprzewodniczącego zarządu
 • Uchwała 25/2022 – w sprawie powołania przewodniczącego zarządu
 • Uchwała 24/2022 – w sprawie powołania sekretarza parlamentu
 • Uchwała 23/2022 – w sprawie powołania wicemarszałka parlamentu
 • Uchwała 22/2022 – w sprawie powołania marszałka parlamentu

Uchwały Prezydium Parlamentu Studentów UKSW

 • Uchwała 6 z dnia 16.10.2023 r. – w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję kierownika kierunku Nauki o rodzinie na wydziale Studiów nad Rodziną
 • Uchwała 5 z dnia 25.09.2023 r. – w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną
 • Uchwała 4 z dnia 20.06.2023 r. – w sprawie opinii dot. kierownika kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
 • Uchwała 3 z dnia 17.04.2023 r. – w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. nowego regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 • Uchwała 2 z dnia 9.02.2023 r. – w sprawie wyboru przedstawicieli do Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW
 • Uchwała 1 z dnia 9.02.2023 r. – w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW