Przejdź do treści

Uchwały Parlamentu

Parlament Samorządu Studentów jest organem uchwałodawczym, co oznacza, że owocem jego pracy są uchwały podejmowane w imieniu wszystkich studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kadencja 2023/24

Rok 2024

Rok 2023

Kadencja 2022/23

Rok 2022

Uchwały Prezydium Parlamentu Studentów UKSW

Kadencja 2023/24

Kadencja 2022/23

  • Uchwała 8 z dnia 12.12.2023 r. – w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję kierownika kierunku Nauki o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną
  • Uchwała 7 z dnia 16.11.2023 r. – w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję kierownika kierunku Nauki o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną
  • Uchwała 6 z dnia 16.10.2023 r. – w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję kierownika kierunku Nauki o rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną
  • Uchwała 5 z dnia 25.09.2023 r. – w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną
  • Uchwała 4 z dnia 20.06.2023 r. – w sprawie opinii dot. kierownika kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
  • Uchwała 3 z dnia 17.04.2023 r. – w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. nowego regulaminu Samorządu Studentów UKSW
  • Uchwała 2 z dnia 9.02.2023 r. – w sprawie wyboru przedstawicieli do Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW
  • Uchwała 1 z dnia 9.02.2023 r. – w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW