Przejdź do treści

III Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo,

zapraszam na III Zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w sali rady wydziału WMCM bud.19 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 19.02 o godzinie 17.00 

Proponowany porządek obrad III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW: 

 1. Otwarcie III posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Komunikaty Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 9. Wybór Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
 10. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie III posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
12 lutego 2024