Przejdź do treści

V Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo,

zapraszam na V Zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w Sali Senackiej (401) na kampusie przy ul. Dewajtis 5 w dniu 15.04 o godzinie 17.00 

Proponowany porządek obrad V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW:

 1. Otwarcie V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Komunikaty Prezydium Parlamentu
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 9. Sprawozdanie z działania komisji senackich i innych organów kolegialnych UKSW
 10. Zaopiniowanie w sprawie rejestracji oddziału Warszawa Północ Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland jako organizacji studenckiej na UKSW
 11. Sprawozdania kwartalne Wydziałowych Rad Studentów UKSW
 12. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 13. Dyskusja nad stroną internetową Samorządu Studentów UKSW. 
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
25 marca 2024