Przejdź do treści

II Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Szanowni Państwo,

zapraszam na II Zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się w Auli Schumana w bud. 21 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w dniu 25.01 o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad II zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW: 

 1. Otwarcie II posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW 
 2. Wybór komisji skrutacyjnej 
 3. Sporządzenie listy obecności 
 4. Przyjęcie porządku obrad 
 5. Komunikaty Prezydium Parlamentu 
 6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności 
 7. Sprawozdanie z działania komisji senackich, Senatu, delegacji i innych organów kolegialnych
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW 
 9. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW 
 10. Uzupełnienie składu przedstawicieli do Senatu
 11. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 
 12. Wybór kandydatów do Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW 
 13. Głosowanie nad przyjęciem regulaminu Samorządu Studentów
 14. Wybór przedstawiciela do Komisji ds. warunków pracy 
 15. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. organizacyjno-regulaminowych 
 16. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. mienia i finansów 
 17. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń 
 18. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej 
 19. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. dydaktycznych 
 20. Wybór przedstawiciela do uniwersyteckiej komisji bibliotecznej 
 21. Wybór przedstawiciela do uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich 
 22. Wybór przedstawicieli do uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej dla studentów 
 23. Wybór przedstawiciela do uniwersyteckiej komisji ds. jakości kształcenia 
 24. Wybór przedstawicieli do uniwersyteckiej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów 
 25. Wybór przedstawiciela do Rady Studium Wychowania Fizycznego 
 26. Wybór przedstawiciela do Rady Studium Języków Obcych 
 27. Wolne wnioski 
 28. Zamknięcie II zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW 
13 stycznia 2024