Przejdź do treści

II posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Na podstawie §27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 28.01.2024r. o godzinie 21:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału Prawa i Administracji.
  6. Omówienie spraw bieżących.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
21 stycznia 2024