Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

II Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 25.03.2023 r. o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia  2. Sporządzenie listy obecności  3. Wybór komisji skrutacyjnej  4. Przyjęcie porządku obrad  5. Opiniowanie tworzenia nowych […]

III Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 24.02.2023r. o 11:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad5. Głosowanie nad wyborem reprezentantów studentów w Radzie Wydziału6. Omówienie spraw bieżących7. […]

II Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 9.02.2023r. o 20:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad5. Opiniowanie planu studiów6. Omówienie spraw bieżących7. Wolne wnioski8. Zamknięcie posiedzenia

I Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych, które odbędzie się 12.01.2024r. o godzinie 9:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Sporządzenie listy obecności.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór przewodniczącego WRS.6. Wybór wiceprzewodniczącego […]

I posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego, które odbędzie się 4.01.2022 o godzinie 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego6. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady […]

I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Na podstawie §27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 28.12.2023r. o godzinie 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia2. Sporządzenie listy obecności3. Wybór komisji skrutacyjnej4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego6. Wybór […]

I Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 22.12.2023r. o godzinie 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Sporządzenie listy obecności.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór przewodniczącego WRS.6. Wybór wiceprzewodniczącego WRS.7. Wybór Sekretarza […]