Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów UKSW

Ogólnouniwersytecka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie §12 ust. 5 oraz §22 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW zarządza: Wybory do Wydziałowych Rad Studentów UKSW Wybory wyznacza się na dni: 28 listopada – 5 grudnia 2023 r. Zgłoszenia kandydatów zarządza się na dni 20 listopada 2023 r. (od godz. 00:00) do dnia 24 listopada 2023 r. (do godz. 14:00). Zgłoszenia kandydatur do WRS będą przymowane: […]

Posiedzenie WRS Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 28.10.2023r. o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad: