Przejdź do treści

Prezydium Parlamentu

Pracami całego Parlamentu Samorządu Studentów kieruje Prezydium Parlamentu, na którego czele stoi Marszałek wraz z zastępcami i sekretarzem.


MICHAŁ
NOWAKOWSKI

Marszałek
Parlamentu
SaS UKSW


MAKSYMILIAN
MARCHLEWICZ

Wicemarszałek
Parlamentu
SaS UKSW


ZUZANNA
BEKTA

Sekretarz
Parlamentu
SaS UKSW