Ewa Staruch
Rzecznik Praw Studenta UKSW
rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Rzecznik – wspomaga studentów w rozwiązywaniu problemów ze studiami, z nauczycielami akademickimi, sytuacji, które, na co dzień spotykają Was, jako studentów na Uniwersytecie.

Do rzecznika Praw Studenta UKSW, zgłasza się średnio 1 student tygodniowo. 90% Spraw studenckich zostaje rozwiązana na korzyść studenta. Swoje problemy zgłaszają najczęściej studenci wydziałów Medycznego i Prawa i Administracji.

Sprawy najczęściej zgłaszane to sprawy związane z egzaminami komisyjnymi oraz stypendiami.

Według Regulaminu Studiów § 31 Ust. 7 Na wniosek studenta, złożony najpóźniej 3 dni przed egzaminem, w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć, jako obserwator, wskazany przez studenta nauczyciel akademicki lub przedstawiciel organu Samorządu Studentów. To jedna z kompetencji Rzecznika Praw Studenta według wskazania kompetencji przez Zarząd Samorządu Studentów UKSW.

Kontakt – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Rzecznikiem Praw Studenta jest byłą przewodnicząca Samorządu Studentów UKSW w poprzednich dwóch kadencjach (znająca regulamin studiów oraz statut UKSW od podszewki: P), aktualna przewodnicząca Forum Uniwersytetów oraz ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (rozumiejąca każdą sytuację i mająca możliwość podjęcia dyskusji na temat każdej sytuacji i każdego problemu, jednocześnie mając pogląd na podobne sytuacje i rozwiązania tych sytuacji w innych Uczelniach w Polsce)

Jeżeli chcesz zgłosić nękanie lub mobbing – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Jeżeli potrzebujesz mediatora w rozmowach z nauczycielami akademickimi lub władzami wydziału lub Uniwersytetu – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji, która niekoniecznie Ci się podoba – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Jeżeli masz problem, potrzebujesz rozwiązania – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Pytania dotyczące Indywidualnego Toku Studiów – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Problemy z Uczelnianą lub Odwoławczą Komisją Stypendialną – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Chcesz znaleźć możliwości na rozwinięcie skrzydła – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

Masz problem w interpretacji regulaminu studiów, statutu UKSW lub Ustawy 2.0 – rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl