II posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję II posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej (bud. 23, sala 105) w dniu 18 stycznia 2022 roku o godz. 17:00.

Poniżej proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium Parlamentu
 6. Informacje Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 9. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
 10. Uzupełnienie składu Przedstawicieli Studentów do Senatu UKSW
 11. Wybór Przedstawicieli do komisji Finansowania Organizacji Studenckich
 12. Wybór kandydata do Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych
 13. Wybór przedstawiciela do Komisji ds. warunków pracy
 14. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. organizacyjno-regulaminowych
 15. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. mienia i finansów
 16. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń
 17. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej
 18. Wybór przedstawiciela do senackiej komisji ds. dydaktycznych
 19. Wybór przedstawiciela do uniwersyteckiej komisji bibliotecznej
 20. Wybór przedstawiciela do uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
 21. Wybór przedstawicieli do uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej dla studentów
 22. Wybór przedstawiciela do uniwersyteckiej komisji ds. jakości kształcenia
 23. Wybór przedstawicieli do uniwersyteckiej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
 24. Wybór przedstawiciela do Rady Studium Wychowania Fizycznego
 25. Wybór przedstawiciela do Rady Studium Języków Obcych
 26. Wolne wnioski
 27. Zamknięcie II posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Marszałek Parlamentu Studentów UKSW