Aktualności

V posiedzenie zwyczajne WRS WFCh (2019/2020)

Pager item text: 
V posiedzenie zwyczajne WRS WF

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się piąte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WFCh, które odbędzie się 06.02.2020 o 10:30 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia
6. Powołanie przedstawiciela studentów WRS WFCh do Wydziałowej Komisji Wyborczej
7. Powołanie przedstawicieli studentów do podkomisji kierunku filozofia i ochrona środowiska Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

IV posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WMP

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że IV posiedzenie zwyczajne odbędzie się 29.01.2020 (środa) o 12.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

5. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Dydaktyki

6. Wybór przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji ds. Dofinansowania Organizacji Studenckich.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie posiedzenia

I Nadzwyczajne Posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
Nadzwyczajne Posiedzenie WRS W

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW informuje, że posiedzenie nadzwyczajne odbędzie się 16.01.2020 (czwartek) o 11:30 w pokoju 1510 (czytelnia) w budynku 15 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Czytaj dalej

IV posiedzenie zwyczajne WRS WFCh (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WFCH

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WFCh, które odbędzie się 22.01.2020 o 13:00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia
6. Wybór sekretarza WRS WFCh
7. Powołanie przedstawicieli studentów do poszczególnych podkomisji Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

IV zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 10.01.2020 r. o godz. 15:10 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Wybór Przedstawicieli Studentów do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na WNP.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu

Informuję, że VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu odbędzie się 17 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego w sali 201 w bud. 23.

Proponowany porządek obrad: Czytaj dalej

II zwyczajne posiedzenie WRS WNHis (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNHis
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie w roku akademickim 2019/2020 Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 9:45, na kampusie przy ul.Wóycickiego1/3 bud23 pokój 004.

II posiedzenie WRS WMCM (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WMCM
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, które odbędzie się 17.12.2019 (wtorek) o godzinie 15:15 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
VI posiedzenie Parlamentu
Informuję, że VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 17:00 na kampusie przy ul. Dewajtis 5.

III zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WNP
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie
Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 17.12.2019
o godz. 11:10 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.
Subskrybuje zawartość