Aktualności

II Posiedzenie WRS WNH kadencja 2020/2021

Pager item text: 
II Posiedzenie WRS WNH

 

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 30.09.2020 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych.

5. Zaopiniowanie kandydatur na stanowisko kierownika kierunku na Wydziale Nauk Humanistycznych.

6. Wolne Wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

  Czytaj dalej

II Posiedzenie WRS WBNŚ kadencja (2020/2021)

Pager item text: 
II Posiedzenie WRS WBNŚ

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 24.09.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.
6. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji Wydziałowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 

IV posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 09.09.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

II posiedzenie WRS WNHS (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNHS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 17.08.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia.

III posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 17.08.2020 o 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zmiana przedstawiciela do Komisji Rekrutacji WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

I posiedzenie nadzwyczajne WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie nadzywaczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 21.07.2020 o 18:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WSE (2020/2021)

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 24.07.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawiciela do Komisji Rekrutacji WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

I Posiedzenie WRS WBNŚ kadencja (2020/2021)

Pager item text: 
I Posiedzenie WRS WBNŚ

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 8.07.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

 

I posiedzenie WRS WMCM (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WMCM

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WM. Collegium Medicum, które odbędzie się 30.06.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

<--break->

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie posiedzenia


 

AKTUALIZACJA I posiedzenie elekcyjne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW – wznowienie

Pager item text: 
I posiedzenie Parlamentu SaS

Prezydium Parlamentu SaS zaprasza na wznowione obrazdy I posiedzena elekcyjnego Parlamentu SaS, które odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. o 16.00Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Cisco Webex Meetings.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość