Aktualności

VI posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się VI posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 7.05.2021 o 19:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WSE

5. Zaproponowanie przedstawiciela do komisji rekrutacyjnej

6. Wolne Wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

II posiedzenie zwyczajne WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które odbędzie się 04.05.2021 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania: Czytaj dalej

VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz.:20:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

III posiedzenie zwyczajne WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 21.04.2021 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

 

2. Wybór komisji skrutacyjnej

 

3. Przyjęcie porządku obrad

 

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej

 

5. Wolne wnioski

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

I posiedzenie nadzwyczajne WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 14.04.2021 r. o godz. 20:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia włoska.

5. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia polska.

6. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia klasyczna.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

III posiedzenie WRS WBNS (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 06.04.2021 o 10:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Zaopiniowanie programu studiów
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WSR
Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad rodziną, które odbędzie się 24.03.2021 r. o godz. 16:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 
3. Przyjęcie porządku obrad.
 
4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.
 
5. Wolne wnioski.
 
6. Zamknięcie posiedzenia.
 

IV posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się IV posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 01.03.2021 r. o godz. 14:50 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Subskrybuje zawartość