Aktualności

IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Pager item text: 
IX posiedzenie Parlamentu
Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu i Prezydium Parlamentu SaS zapraszają na IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS oraz I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS odbędzie się 27 maja 2021 roku. Posiedzenia odbędą się w formie hybrydowej. 
 
Osoby, które chcą i mogą uczestniczyć w posiedzeniu stacjonarnie zapraszamy  na kampus Wóycickiego do bud. 23 do auli 105 i 106. Jednocześnie zastrzegamy, że proponowane sale mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
 
Posiedzenie sprawozdawcze rozpocznie się o godz. 12:30, zaś posiedzenie elekcyjne o godz.

I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WMP SNŚ

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WMP. SNŚ. , które odbędzie się 28.05.2021 o godzinie 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podsumowanie działalności WRS w poprzedniej kadencji.
  6. Wybór Przewodniczącego WRS WMP. SNŚ.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WMP. SNŚ.
  8. Wybór Sekretarza WRS WMP.SNŚ.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

I posiedzenie WRS WPiA (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WPiA, które odbędzie się 25.05.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

I posiedzenie WRS WFCh (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WFCh

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej które odbędzie się 25.05.2021 o godz. 20.15 Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przewodniczącego WRS

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

6. Wybór Sekretarza WRS

7. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału WFCh

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie posiedzenia

II nadzwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II  posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 10.05.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Sporządzenie listy obecności.

 

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 

4. Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Przyjęcie opinii dotyczącej ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu (forma sesji letniej).

 

6. Przyjęcie protokołów z I posiedzenia nadzwyczajnego i dwóch głosowań obiegowych.

 

7. Omówienie organizacji Zjazdu Kół Naukowych WPiA UKSW.

 

8. Wolne wnioski. Czytaj dalej

VI posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się VI posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 7.05.2021 o 19:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WSE

5. Zaproponowanie przedstawiciela do komisji rekrutacyjnej

6. Wolne Wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

II posiedzenie zwyczajne WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które odbędzie się 04.05.2021 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania: Czytaj dalej

VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz.:20:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

III posiedzenie zwyczajne WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 21.04.2021 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

 

2. Wybór komisji skrutacyjnej

 

3. Przyjęcie porządku obrad

 

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej

 

5. Wolne wnioski

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

I posiedzenie nadzwyczajne WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 14.04.2021 r. o godz. 20:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia włoska.

5. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia polska.

6. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia klasyczna.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Subskrybuje zawartość