Przejdź do treści

IX Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się IX posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 29 LISTOPADA 2023 r. o godz. 17:00 (sala 105 w bud. 23) na Kampusie Wóycickiego. Proponowany porządek obrad: /-/ Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów UKSW

Ogólnouniwersytecka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie §12 ust. 5 oraz §22 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW zarządza: Wybory do Wydziałowych Rad Studentów UKSW Wybory wyznacza się na dni: 28 listopada – 5 grudnia 2023 r. Zgłoszenia kandydatów zarządza się na dni 20 listopada 2023 r. (od godz. 00:00) do dnia 24 listopada 2023 r. (do godz. 14:00). Zgłoszenia kandydatur do WRS będą przymowane: […]

Posiedzenie WRS Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 28.10.2023r. o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 18 PAŹDZIERNIKA 2023 r. o godz. 18:00 na Kampusie Wóycickiego (bud. 23, sala 105). Proponowany porządek obrad: /-/ Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

SUMMER CAMP 2023

Czy jesteś gotowy na Summer Camp UKSW 2023? Zapraszamy Cię na wyjątkowy wyjazd, który z pewnością na długo pozostanie w Twojej pamięci! Summer Camp to legendarny wyjazd, cyklicznie organizowany przez Samorząd Studentów UKSW. Odbywa się on na początku września. Jest to wydarzenie, podczas którego studenci, szczególnie ci rozpoczynający swoją przygodę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mają okazję spotkać się, poznać, zintegrować i przygotować się na nadchodzący rok akademicki i łatwiej wkroczyć w nowy etap edukacji. […]

VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 27 CZERWCA 2023 roku o godz. 17:00 na Kampusie Wóycickiego. 1. Otwarcie VII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW 2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku […]