Przejdź do treści

I Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych, które odbędzie się 12.01.2024r. o godzinie 9:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego WRS.
6. Wybór wiceprzewodniczącego WRS.
7. Wybór Sekretarza WRS.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

04 stycznia 2024