Przejdź do treści

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów UKSW

Ogólnouniwersytecka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie §12 ust. 5 oraz §22 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW zarządza:

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów UKSW

Wybory wyznacza się na dni: 28 listopada – 5 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów zarządza się na dni 20 listopada 2023 r. (od godz. 00:00) do dnia 24 listopada 2023 r. (do godz. 14:00).

Zgłoszenia kandydatur do WRS będą przymowane:

  • elektronicznie: e-mail: wyboryuksw2022@gmail.com
  • stacjonarnie: w trakcie dyżurów członków OKSW w biurach samorządu Studentów na kampusach Wóycickiego i Dewajtis.

Szczegółowych harmonogram, liczba mandatów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej:

19 listopada 2023