Wybory

Aktualizacja - 23 listopada 2019 - wyniki wyborów

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje o wynikach wyborów przeprowadzonych w dniach 19-23 listopada 2019:

1. SaS.008.OKWS.U.20.2019 - w sprawie wyników wyborów do Wydziałowych Rad Studentów UKSW na kadencję 2019/2020 zarządzonych na dni 19-23 listopada 2019 r

 

Aktualizacja - 19 listopada 2019 - powołanie WKWS

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ogłasza zmianę uchwały nr 16 w sprawie powołania WKWS:

1. SaS.008.OKWS.U.19.2019 - Powołanie WKWS

 

Aktualizacja - 17 listopada 2019 - kandydaci, wzór kart do głosowanie oraz powołanie WKWS

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zgodnie z harmonogramem wyborów, podaje do wiadomości informacje na temat kart do głosowania, składzie Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu oraz o zarejestrowanych kandydatach w wyborach:

1. Sas.008.OKWS.U.15.2019 - Wzór Kart Do Głosowania

2. SaS.008.OKWS.U.16.2019 - Powołanie WKWS

3. Sas.008.OKWS.U.17.2019 - o zarejestrowanych kandydatach w wyborach

4. Sas.008.OKWS.U.18.2019 - o zarejestrowanych kandydatach w wyborach

 

 

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła uchwałę 11 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 13 z dnia 7 listopada 2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Wybory do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (WRS UKSW) wyznacza się na dni 19-23 listopada 2019 r.


Ustalono następującą liczbą mandatów do obsadzenia:

1) Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – 2 mandaty

2) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – 4 mandaty

3) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych – 2 mandaty

4) Wydział Nauk Humanistycznych – 5 mandaty

5) Wydział Nauk Historycznych – 5 mandaty

6) Wydział Społeczno-Ekonomiczny – 5 mandaty

7) Wydział Nauk Pedagogicznych – 3 mandaty

8) Wydział Prawa i Administracji – 6 mandatów

9) Wydział Prawa Kanonicznego – 1 mandaty

10) Wydział Teologiczny – 4 mandaty

11) Wydział Studiów nad Rodziną – 5 mandatów

12) Wydział Medyczny – 5 mandatów

 

Harmonogram wyborczy:

Rejestracja Kandydatów – 12-16 listopada 2019 r.
Kandydaci do WRS UKSW zobowiązani są do dostarczenia osobiście lub  drogą elektroniczną pod adres
wybory@samorzad.uksw.edu.pl do OKWS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, listę poparcia z minimum 25 podpisami oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta.

Dyżury OKWS w dniach rejestracji:

 

przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 004 przy ul. Dewajtis, Stary Gmach, pok. 024

12 listopada [wtorek] – 11.15-13.15

13 listopada [środa] – 13.30-15.30

14 listopada [czwartek] – 11.15-13.15

15 listopada [piątek] – 13.45-15:4

12 listopada [wtorek] – 11.15-13.15

13 listopada [środa] – 13.30-15.30

14 listopada [czwartek] – 11.15-13.15

15 listopada [piątek] – 13.45-15:45Adres, pod który należy przesyłać zgłoszenia kandydatur do Wydziałowych Rad Studentów
(WRS UKSW) to: wybory@samorzad.uksw.edu.pl .

Obwieszczenie o liście kandydatów – do 17 listopada 2019 r.
Obwieszczenie o Wydziałowych Komisjach Wyborczych Samorządu – do 17 listopada 2019 r.
Obwieszczenie o wzorze kart do głosowania – do 17 listopada 2019 r.
Wybory do Wydziałowych Rad Studentów – 19-23 listopada 2019 r.

Miejsca głosowania dla poszczególnych wydziałów:
1) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy portierni w budynku 23
 
2) kampus przy ul. Dewajtis, hol przy szatni w Nowym Gmachu

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza
Samorządu Studentów UKSW

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy.pdf237.84 KB
Lista poparcia.pdf155.96 KB
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005