Wybory

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła uchwałę 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Wybory do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (WRS UKSW) wyznacza się na dni 7-11 maja 2019 r.


Ustalono następującą liczbą mandatów do obsadzenia:

 

Harmonogram wyborczy:

Rejestracja Kandydatów – 24–27 kwietnia 2019 r.
Kandydaci do WRS UKSW zobowiązani są do dostarczenia osobiście lub  drogą elektroniczną pod adres
wybory@samorzad.uksw.edu.pl do OKWS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, listę poparcia z minimum 25 podpisami oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta.

Dyżury OKWS w dniach rejestracji:

24-26 kwietnia w godzinach 11.15-15.00
27 kwietnia w godzinach 11.5-13.00.

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w siedzibach Samorządu
Studentów UKSW:
przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 004 przy ul. Dewajtis, Stary Gmach, pok. 24

Adres, pod który należy przesyłać zgłoszenia kandydatur do Wydziałowych Rad Studentów
(WRS UKSW) to: wybory@samorzad.uksw.edu.pl .

Obwieszczenie o liście kandydatów – do 2 maja 2019 r.
Obwieszczenie o Wydziałowych Komisjach Wyborczych Samorządu – do 6 maja 2019 r.
Obwieszczenie o wzorze kart do głosowania – do 6 maja 2019 r.
Głosowanie odbędzie się w dniach 7-10 maja 2019 r. w godzinach 11.15-15.00 oraz 11 maja w godzinach 11.15-13.00.

Miejsca głosowania dla poszczególnych wydziałów:
1) kampus przy ul. Dewajtis, hol przy szatni w Nowym Gmachu - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Prawa Kanonicznego; Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Teologiczny.


2) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy szatni w budynku 21 - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych; Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Medyczny, Wydział Prawa i Administracji.


3) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy portierni w budynku  23 - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Wydział Studiów nad Rodziną, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza
Samorządu Studentów UKSW

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy.pdf237.84 KB
Lista poparcia.pdf155.96 KB
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005