Przejdź do treści

X posiedzenie sprawozdawcze i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się X posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 14 GRUDNIA 2023 r. o godz. 14:00 (budynek 23, sala 201 – II piętro) na Kampusie Wóycickiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie X posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Sprawozdanie członków Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 9. Głosowanie nad absolutorium Przewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 10. Głosowanie nad absolutorium członków zarządu Samorządu Studentów UKSW
 11. Sprawozdanie Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 14. Sprawozdania senatorów z ramienia Samorządu Studentów UKSW
 15. Sprawozdania z działalności członków Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 16. Sprawozdania Wydziałowych Rad Studenckich – informacja prezydium z podsumowaniem złożonych sprawozdań
 17. Wolne wnioski
 18. Przyjęcie sprawozdania z X posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 19. Zamknięcie X posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia sprawozdawczego rozpocznie się I Posiedzenie Elekcyjne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie elekcyjne

Planowany początek posiedzenia około godz. 18:00

Proponowany porządek obrad I elekcyjnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW:

[posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący OKWS]

 1. Otwarcie I posiedzenia elekcyjnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego OKWS z przeprowadzenia wyborów do Wydziałowych Rad Studentów
 6. Wybór Marszałka Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

[prowadzenie posiedzenia przejmuje nowo wybrany Marszałek]

 1. Wybór pozostałych członków Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 3. Wybór pozostałych członków Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 4. Wybór przedstawicieli Studentów do Senatu Uczelni
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie I posiedzenia elekcyjnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
07 grudnia 2023