Przejdź do treści

IX Posiedzenie Zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się IX posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 29 LISTOPADA 2023 r. o godz. 17:00 (sala 105 w bud. 23) na Kampusie Wóycickiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IX posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 9. Informacje Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW
 10. Sprawozdanie z działania komisji senackich, Senatu i innych organów kolegialnych
 11. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie IX posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

/-/ Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

22 listopada 2023