Przejdź do treści

VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 18 PAŹDZIERNIKA 2023 r. o godz. 18:00 na Kampusie Wóycickiego (bud. 23, sala 105).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Senatu
 7. Wybór przedstawicieli do Komisji Finansowania Organizacji Studenckich
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 10. Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 11. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 12. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 13. Informacje Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW
 14. Sprawozdanie z działania komisji senackich, Senatu i innych organów kolegialnych
 15. Sprawozdania okresowe z działalności Wydziałowych Rad Studenckich
 16. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie VIII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

/-/ Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

11 października 2023