Przejdź do treści

VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 27 CZERWCA 2023 roku o godz. 17:00 na Kampusie Wóycickiego.

1. Otwarcie VII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW

7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW

8. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW

9. Sprawozdanie z działania komisji senackich, Senatu i innych organów kolegialnych

10. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie VII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

20 czerwca 2023