Aktualności

III zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że III zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz.:15:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez:  Czytaj dalej

III posiedzenie WRS WNHs (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WNHs

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 20.10.2020 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

III posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 20.10.2020 r. o godz. 11:15 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika kierunku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

5. Wybór przedstawiciela do komisji ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

6. Wybór przedstawiciela do komisji ds. odznaczeń Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

7. Wybór przedstawiciela do komisji ds. organizacyjno-regulaminowych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Czytaj dalej

V posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
V posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się piąte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 17.10.2020 o 9:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 16 października 2020 roku (piątek) o godz.:15:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie  zostanie przeprowadzone w formie pół zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fm...

Czytaj dalej

II Posiedzenie WRS WNH kadencja 2020/2021

Pager item text: 
II Posiedzenie WRS WNH

 

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 30.09.2020 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych.

5. Zaopiniowanie kandydatur na stanowisko kierownika kierunku na Wydziale Nauk Humanistycznych.

6. Wolne Wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

  Czytaj dalej

II Posiedzenie WRS WBNŚ kadencja (2020/2021)

Pager item text: 
II Posiedzenie WRS WBNŚ

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 24.09.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.
6. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji Wydziałowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 

IV posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 09.09.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

II posiedzenie WRS WNHS (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNHS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 17.08.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia.

III posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 17.08.2020 o 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zmiana przedstawiciela do Komisji Rekrutacji WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

Subskrybuje zawartość