Parlament Samorządu Studentów

Parlament obok Zarządu jest jednym z dwóch głównych organów Samorządu Studentów.
To organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących wszystkich Studentów oraz wydaje opinie na temat regulacji proponowanych przez władze uczelni.

W Parlamencie każdy wydział ma swoich przedstawicieli, którzy uzyskują mandaty w tajnych wyborach. Z każdego wydziału mandat uzyskuje dwoje studentów, na których oddano najwięcej głosów. Ponadto pięcioro kandydatow z największą liczbą głosów także uzyskuje mandat w Parlamencie.

Nad sprawnością prac Parlamentu czuwa Prezydium, tworzone przez trzyosobowe grono: Marszałek Parlamentu, Wicemarszałek oraz Sekretarz.

Parlamentarzyści pracują podczas:
- posiedzeń zwyczajnych – te odbywają się co najmniej raz w miesiącu,
- posiedzeń nadzwyczajnych – zwoływanych ze względu na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień,
- w powoływanych komisjach – których członkowie wyznaczeni są do wykonania z góry określonych zadań.

Parlament również dokonuje nadzoru nad działalnością Zarządu Samorządu, mogąc udzielać mu zaleceń, kontrolować jego pracę oraz je oceniać.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005