Przejdź do treści

II posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego, które odbędzie się 24.01.2024 o godzinie 21:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Wydziału z kierunku teologia
  6. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Wydziału z kierunku chrześcijańska turystyka religijna
  7. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Wydziału z kierunku specjalistyczne studia teologiczne
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie posiedzenia
21 stycznia 2024