Przejdź do treści

I Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych

Na podstawie §27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 21.12.2023r. o godzinie 19:30.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych
 7. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych
 8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych
 9. Omówienie spraw bieżących
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia
14 grudnia 2023