Przejdź do treści

Posiedzenie WRS Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 28.10.2023r. o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Głosownie w celu zatwierdzenia członków komisji wydziałowych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
20 października 2023