Posiedzenie WRS WPK

Posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuję pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego na dzień 01.10.2016 r. o godz. 12.00 w pok. 113, ul. Dewajtis 5.

Posiedzenie WRS WNHiS

Posiedzenie WRS WNHiS

Drugie posiedzenie WRS WNHiS, 20.09.2016, sala 419 bud. 23, godzina 11:30

 Program stypendialny „Dream NEW”

Program stypendialny „Dream NEW”

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

VI Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2016

VI Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2016

Konkurs na artykuł do 19 numeru Magazynu Forward!

Konkurs na artykuł do 19 numeru Magazynu Forward!

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka

Camp Zero 2016 - obóz integracyjny studentów UKSW

Camp Zero 2016 - obóz integracyjny studentów UKSW

Projekt Plaża - piątek 24 czerwca 2016 r.

Projekt Plaża - piątek 24 czerwca 2016 r.

II posiedzenie zwyczajne Parlamentu

II posiedzenie zwyczajne Parlamentu

II Posiedzenie Parlamentu

Posiedzenie WRS WPK

Pager item text: 
Posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuję pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego na dzień 01.10.2016 r. o godz. 12.00 w pok. 113, ul. Dewajtis 5. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Sporządzenie listy obecności 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

4. Wybór Przewodniczącego WRS WPK 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WPK 

6. Wybór Sekretarza WRS WPK

7. Wolne wnioski 

8. Zamknięcie posiedzenia

 

Dawid Niemczycki Czytaj dalej

Posiedzenie WRS WNHiS

Pager item text: 
Posiedzenie WRS WNHiS

Drugie posiedzenie WRS WNHiS, 20.09.2016, sala 419 bud. 23, godzina 11:30

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia WRS
6. Wybór przedstawicieli do Rady Instytutu Politologii
7. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

Program stypendialny „Dream NEW”

Pager item text: 
Program stypendialny

Program „Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants - jest skierowany do wszystkich studentów.

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Rzecznik Praw Studenta

Pager item text: 
Recznik

Rzecznik Praw Studenta – jednoosobowy organ działający przy Zarządzie Samorządu Studentów UKSW. Podstawowymi zadaniami Rzecznika jest ochrona praw Studentów oraz upowszechnianie inicjatyw mających na celu rozwój Studentów. Zadaniem Rzecznika doradztwo i zaszczepianie świadomości prawnej w społeczności studentów UKSW, w szczególności z zakresu praw i obowiązków studenta.

Rzecznikiem Praw Studenta:  Karolina Błaszczyk, studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

VI Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2016

Pager item text: 
„Onko-Olimpiada” 2016

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wolontariacie!
Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.spelnionemarzenia.org.pl
Od 18 do 21 sierpnia obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zamienią się w miejsce niezwykłego spotkania ogromnej rzeszy wyjątkowych sportowców. W tych dniach odbędzie się jedyna świecie igrzyska sportowe, w których udział wezmą dzieci oraz młodzież z chorobami nowotworowymi.
Fundacja Spełnionych Marzeń po raz szósty zaprasza pacjentów wszystkich dziecięcych ośrodków onkologicznych w Polsce, a także reprezentacje zagraniczne do wspólnego celebrowania zwycięstwa, nie tylko w poszczególnych konkurencjach sportowych, ale to najważniejsze! Wspólnie świętujemy zwycięstwo nad chorobą nowotworową.

 

 

  Czytaj dalej

Konkurs na artykuł do 19 numeru Magazynu Forward!

Pager item text: 
Konkurs na artykuł

Konkurs na artykuł do 19 numeru Magazynu Forward!
Chciałbyś wykazać się wiedzą na interesujący temat, poćwiczyć warsztat publicystyczny lub zdobyć cenne doświadczenie? Czytaj dalej

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005