III posiedzenie zwyczajne WRS WMP-SNŚ (2019/2020)

III posiedzenie zwyczajne WRS WMP-SNŚ (2019/2020)

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że III posiedzenie zwyczajne odbędzie się 14.11.2019 (czwartek) o 12.15 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

II posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2019/2020)

II posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2019/2020)

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, które odbędzie się 4.11.2019 (poniedziałek) o 15:30 w pokoju 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóyckickiego 1/3

IV posiedzenie zwyczajne WRS WPiA (2019/2020)

IV posiedzenie zwyczajne WRS WPiA (2019/2020)

II posiedzenie zwyczajne WRS WNP (2019/2020)

II posiedzenie zwyczajne WRS WNP (2019/2020)

II posiedzenie WRS WNP

III zwyczajne posiedzenie WRS WFCH (2019/2020)

III zwyczajne posiedzenie WRS WFCH (2019/2020)

III posiedzenie WRS WFCH

III zwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2019/2020)

III zwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2019/2020)

III zwyczajne posiedzenie WRS WPiA

II zwyczajne posiedzenie WRS WBNŚ (2019/2020)

II zwyczajne posiedzenie WRS WBNŚ (2019/2020)

II posiedzenie WRS WBNŚ

I zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

I zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

I posiedzenie WRS WNP

I zwyczajne posiedzenie WRS WNHis (2019/2020)

I zwyczajne posiedzenie WRS WNHis (2019/2020)

I posiedzenie WRS WNHis

I zwyczajne posiedzenie WRS WSE (2019/2020)

I zwyczajne posiedzenie WRS WSE (2019/2020)

I posiedzenie WRS WSE

III posiedzenie zwyczajne WRS WMP-SNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WMP-SNŚ

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że III posiedzenie zwyczajne odbędzie się 14.11.2019 (czwartek) o 12.15 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

5. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Informatyki Czytaj dalej

II posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, które odbędzie się 4.11.2019 (poniedziałek) o 15.30 w pokoju 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóyckickiego 1/3

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału WSE
Czytaj dalej

IV posiedzenie zwyczajne WRS WPiA (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 4.11.2019r. (poniedziałek) o godzinie 14:45 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór przedstawicieli studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

II posiedzenie zwyczajne WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 31.10.2019 (piątek) o 13:15 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.

9. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich i kształcenia roku akademickim 2019/20  ()dr. hab Zbigniew Babicki prof UKSW). Czytaj dalej

III zwyczajne posiedzenie WRS WFCH (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WFCH

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WFCh, które odbędzie się 26.10.2019 o 10.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z I i II posiedzenia
6. Zaopiniowanie kandydatur na stanowisko kierowników kierunków studiów: dra Andrzeja Waleszczyńskiego (filozofia), dra Włodzimierza Strusa (psychologia) i dra Grzegorza Embrosa (ochrona środowiska)
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

III zwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 21.10.2019r. o godzinie 12:50 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału WPiA

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

II zwyczajne posiedzenie WRS WBNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WBNŚ

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 21.10.2019 o godz. 13.00 w pokoju 004 budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór przedstawiciela studentów do komisji wyborczej
6. Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

I zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 18.10.2019 (piątek) o 10:00 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.
9. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich i kształcenia roku akademickim 2019/20  ()dr. hab Zbigniew Babicki prof UKSW). Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WNHis (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNHis

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych UKSW, które odbędzie się 17.10.2019 (czwartek) o 12.00 w pokoju 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóyckickiego 1/3

Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WSE (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, które odbędzie się 17.10.2019 (czwartek) o 11.30 w pokoju 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóyckickiego 1/3

Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005