Skład Wydziałowych Rad Studenckich w kadencji 2021/2022

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Michał Dołęgowski

Patryk Bogdański

Wiktoria Warzocha

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Aleksandra Brajtszedel

Martyna Jarosińska

Sylwia Chorchos

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Julia Bielińska

Marcin Chodyra

Wydział Medyczny Collegium Medicum

Aleksandra Radwańska

Zuzanna Zarzycka

Wydział Nauk Historycznych

Aleksandra Jaszczak

Jakub Szymaszek

Jan Pietrzak

Wydział Nauk Humanistycznych

Michał Ryszka

Wydział Nauk Pedagogicznych

Julia Brendel

Kinga Kwiatkowska

Magdalena Sieradzka

Wydział Prawa i Administracji

Łukasz Sitkowski

Maciej Pajda

Zuzanna Kilanowska

Wydział Prawa Kanonicznego

Anna Gajda

Maciej Makowski

Wiktoria Szumska

Maciej Urbański

Paulina Maj

Wydział Studiów nad Rodziną

Klaudia Kaniewska

Julia Małek – Wiesławska

Wydział Teologiczny

Ewa Staruch

Mateusz Zboiński