Skład Wydziałowych Rad Studenckich w kadencji 2023

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 • Julia Anna Krupa
 • Wiktoria Barbara Warzocha
 • Michał Dołęgowski
 • Mikołaj Świątek

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 • Adrianna Weronika Kalinowska
 • Karolina Elżbieta Jabłońska
 • Mateusz Stanisław Bujnowski

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 • Patryk Marcin Pyrkosz

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

 • Aleksandra Anna Radwańska
 • Maciej Mirosław Białek
 • Joanna Elżbieta Burkacka
 • Jagoda Barszczewska
 • Wojciech Józef Gaweł

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 • Karol Bancerz
 • Michał Nowakowski
 • Cezary Kostrzewski

Wydział Nauk Historycznych

 • Anita Aleksandra Klimek
 • Jakub Mikołaj Szymaszek

Wydział Nauk Humanistycznych

 • Jolanta Zalewska
 • Szymon Prusiński
 • Michał Krzysztof Ryszka

Wydział Nauk Pedagogicznych

 • brak

Wydział Prawa i Administracji

 • Maksymilian Koszyczarek
 • Mateusz Grabowski
 • Karol Rogala
 • Patrycja Płatos
 • Maciej Piotr Pajda
 • Martyna Peas

Wydział Prawa Kanonicznego

 • Wiktoria Szumska
 • Maciej Aleksander Urbański

Wydział Studiów nad Rodziną

 • brak

Wydział Teologiczny

 • Korneliusz Jan Zieliński
 • Zuzanna Kuryłek
 • Natalia Klaudia Sołdaczuk
 • Agata Skalska
 • Julia Tkaczyk

W związku z §18 pkt 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 26 marca 2021 r. Prezydium Parlamentu pełni obowiązki WRS na wydziałach: Studiów nad Rodziną oraz Nauk Pedagogicznych.