Zarząd Główny Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowi najwyższy organ wykonawczy struktur Samorządowych. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie pracami Samorządu UKSW oraz reprezentowanie studentów na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. W jego skład wchodzi X osób wybieranych na 1,5 letnią kadencję przez Parlament Studentów.

Działalnością Zarządu kieruje Przewodnicząca Samorządu Studentów wraz ze swoją Wiceprzewodniczącą i Sekretarzem.

Kadencja 2021/2022

Zuzanna Kilanowska
Przewodnicząca Samorządu Studentów
przewodniczacy@samorzad.uksw.edu.pl

Aleksandra Jaszczak

Wiceprzewodnicząca Zarządu Studentów

Karolina Małachowska

Sekretarz Zarządu Studentów

Wojciech J. Górski
Przewodniczący Komisji ds.
Nauki i Projektów Badawczych

Julia Brendel
Przewodnicząca Komisji ds.
PR i wizerunku

Mateusz Zboiński
Przewodniczący Komisji
Kultury


Łukasz Kochanowski
Przewodniczący Komisji
Rozrywki

Kornelia Piasecka
Przewodnicząca Komisji
Prawnej

Kacper Godek
Przewodniczący Komisji ds.
Współpracy i Marketingu

Michał Szczechowicz
Przewodniczący Komisji
Sportu