Zarząd Główny Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowi najwyższy organ wykonawczy struktur Samorządowych. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie pracami Samorządu UKSW oraz reprezentowanie studentów na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. W jego skład wchodzi X osób wybieranych na roczną kadencję przez Parlament Studentów.

Działalnością Zarządu kieruje Przewodnicząca Samorządu Studentów wraz z wiceprzewodniczącymi i Sekretarzem.

Aleksandra Radwańska
Przewodnicząca
Zarządu Samorządu Studentów UKSW


Michał Nowakowski

Wiceprzewodniczący
Zarządu Samorządu
Studentów UKSW

Przewodniczący komisji ds. współpracy i marketingu

Michał Ryszka

Wiceprzewodniczący
Zarządu Samorządu
Studentów UKSW

Przewodniczący komisji ds. rozwoju i kultury

Patrycja Płatos

Sekretarz
Zarządu Samorządu
Studentów UKSW

Jakub Wojtas
Przewodniczący komisji ds. finansów

Mikołaj Świątek
Przewodniczący komisji
ds. informacji i promocji


Maria Kurt
Przewodnicząca komisji
ds. organizacji projektów