Zaproszenie do składania wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów V i VI roku – kierunek lekarski

Szanowni Studenci,
w związku z przyjętą przez Radę Powiatu w Radomiu Uchwałą Nr 373/XXXIV/2021 z dnia 17 września 2017 r. ustanawiającą stypendium dla studentów kształcących się w Uczelniach Wyższych, Zarząd Powiatu Radomskiego uchwałą Nr 825/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.
Z uwagi na powyższe, Starosta Radomski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do składania wniosków o udzielenie w/w stypendium.
W załączeniu przesyłam pismo Starosty Radomskiego.