XX KONFERENCJA STUDENCKICH I DOKTORANCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ORAZ PASJONATÓW NAUKI

„Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata”

19 września 2022 r.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata”, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 19 września 2022 r.

Konferencja prowadzona będzie w 5 sekcjach tematycznych:

· nauk humanistycznych,

· nauk społecznych,

· nauk rolniczych,

· nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

· nauk ścisłych i przyrodniczych.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki – pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

     Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju.

Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.

     Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji już od 180 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej swoich badań), wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kkn2022