XIV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się XIV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, sala 106 (bud.23, kampus Wóycickiego), dnia 23 listopada 2022 roku o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XIV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Informacje Prezydium
  6. Odczytanie trzymiesięcznych sprawozdań Wydziałowych Rad Studentów
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie XIV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW