XIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się XIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, dnia 16 listopada 2022 roku o godz. 20:00.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XIII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Informacje Prezydium
  6. Uchwalenie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie XIII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW