XII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się XII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się
w formie stacjonarnej, dnia 26 października 2022 roku o godz. 17:30 w Auli Jana Pawła II (kampus Dewajtis).

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 8. Wybór Przedstawicieli do komisji Finansowania Organizacji Studenckich
 9. Przyjęcie Nowego Regulaminu Samorządu Studentów UKSW 
 10. Odczytanie trzymiesięcznych sprawozdań Wydziałowych Rad Studentów
 11. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie XII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW