XI zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się XI zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, 30 czerwca 2022 roku o godz. 17:00, bud. 23, sala 101 (kampus Wóycickiego).
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XI zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 7. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 9. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 10. Wybór Członków Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 11. Przyjęcie protokołu z X zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 12. Odczytanie trzymiesięcznych sprawozdań Wydziałowych Rad Studentów
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie XI zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW