X zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się X zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, 23 maja 2022 roku o godz. 17:00, bud. 23, sala 106 (kampus Wóycickiego).
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie X zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium
 6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Przyjęcie Protokołu z VIII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 9. Przyjęcie Protokołu z IX zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 11. Wybór Członków Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW
 13. Omówienie zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie X zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW