VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej 24 marca 2022 r. o godz. 17:00 w sali 107 bud. 23, kampus Wóycickiego.


   Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium
 6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu UKSW z bieżącej działalności
 8. Przyjęcie protokołu z VII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 9. Odczytanie trzymiesięcznych sprawozdań Wydziałowych Rad Studentów
 10. Omówienie zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 11. Przyjęcie zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie VIII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW