UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Jego początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosił miano Akademii Teologii Katolickiej. W roku 1999 powołano w Warszawie nową uczelnię - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnia szybko się rozwinęła, obecnie ma dziesięć wydziałów i trzydzieści siedem kierunków studiów, na których kształci ponad 15 000 studentów. Uniwersytet zatrudnia ponad 1100 osób w tym 785 nauczycieli akademickich i 344 pracowników administracyjnych.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 20 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo Samorządzie Studentów.

UKSW prowadzi zajęcia w dwóch głównych kampusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się Biblioteka Główna oraz biura administracji centralnej. W kampusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

 

 

Stuktura UKSW - Wydziały