O UKSW

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) na mocy Ustawy z dnia 3 września 1999 - Zobacz treść. Aktualnie uczelnia kształci 9 600 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

uniwersytet dzis 01Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

uniwersytet dzis 02UKSW jest instytucją sprzyjającą osobom niepełnosprawnym. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni. Udziela informacji o programach dla tych osób, jak też informacji o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych. Oferujemy też pomoc przy rejestracji na studia.

Doświadczeni pracownicy Biura Karier umożliwią uczestnictwo w stażach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne. Celem Biura jest także przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez rozwijanie ich  kompetencji miękkich. Uniwersytet stał się jedną z pierwszych w Polsce uczelni włączających do oferty dydaktycznej zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności szczególnie poszukiwanych przez pracodawców. Biuro zapewnia studentom, absolwentom a także uczniom szkół średnich konsultacje w obszarze planowania kariery i przedsiębiorczości a także wsparcia psychologicznego w kontekście rozwoju zawodowego.

Uniwersytet zatrudnia ponad 1250 osób w tym 760 nauczycieli akademickich i 490 pracowników administracyjnych.

uniwersytet dzis 03UKSW prowadzi zajęcia 2 głównych Kampusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. Trwa budowa trzeciego kampusu w Dziekanowie Leśnym - Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW, które zajmuje się łączeniem nauki z gospodarką oraz wdrożeniami.

Wszystkie wydziały prowadzą zajęcia w trybie e-learning. Jest on wzbogaceniem i uzupełnieniem zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi (wykład, ćwiczenia, konwersatoria). Nauczanie na odległość pozwala przede wszystkim na umieszczanie w jednym miejscu materiałów dla studentów, zarówno z wykładów, jak i z ćwiczeń. Umożliwia także interaktywne komentowanie tekstów, moderowanie dyskusji między samymi studentami czy studentem i wykładowcą oraz sprawną weryfikację zdobytych wiadomości przez testy i prace pisemne.

Stuktura UKSW - Wydziały :

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005