O nas

Samorząd Studentów UKSW tworzą wszyscy Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracami Samorządu kierują dwa organy – uchwałodawczy Parlament i wykonawczy Zarząd.

W skład Parlamentu wchodzą delegaci z każdego Wydziału Uniwersytetu, w skład Zarządu zaś wchodzą studenci powołani – z grona wszystkich studentów UKSW – przez Parlament.

 

Do zadań Samorządu Studentów należy przede wszystkim:

 • obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym;
 • reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów;
 • dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych
  i organizacji akademickich;
 • występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów;
 • wspieranie ogólnowarszawskich i ogólnopolskich inicjatyw studenckich;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką;
 • przyznawanie stypendiów i akademików.

 

Zarząd Samorządu Studentów UKSW zajmuje się m.in.

 • organizowaniem imprez takich jak Otrzęsiny, Połowinki, Ostatki, Imprezy Charytatywne czy Juwenalia;
 • organizowaniem cyklicznych wyjazdów: Sylwester, Majówka, Campus Adaptacyjny roku "0", Wyjazd do Rzymu;
 • współpracą zagraniczną;
 • zapewnianiem studentom łatwego dostępu do wysokiego poziomu usług medycznych w mieście pobierania nauki;
 • oferowaniem studentom najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia NNW;
 • organizowaniem imprez i zawodów sportowych promujących kulturę fizyczne;
 • współpracą z kinami, teatrami, szkołami tańca, szkołami językowymi;
 • przydzielaniem miejsc w akademikach i decydowaniem o ostatecznym podziale środków z Funduszu Pomocy Materialnej;
 • promocją Uniwersytetu na forum warszawskim i ogólnopolskim.Hasło dostyczące Samorządu Studentów UKSW w portalu WIKI PSRP

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005