Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

Anna Gajda (WPK)
Zuzanna Kilanowska (WPiA)
Maciej Kiliszek (WPK/WT)
Daniel Olszewski (WPiA)
Kornelia Piasecka (WPiA)
Aleksandra Radwańska (WM.CM)
Michał Ryszka (WNH)
Ewa Staruch (WT)
Anna Tonecka (WPiA)    

Reprezentanci w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP:

Aleksandra Radwańska (WM.CM)
Wojciech J. Górski (WM.CM)
Michał Szczechowicz (WM.CM)

Delegat Forum Uniwersytetów Polskich:

Ewa Staruch (WT)

Przedstawiciele studentów w komisjach senackich:

Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych:
Zuzanna Kilanowska (WPiA)
Komisja ds. mienia i finansów:
Michał Ryszka (WNHS)
Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:
Łukasz Sitkowski
Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej:
Wojciech J. Górski (WM.CM)
Komisja ds. dydaktycznych:
Karol Bancerz

Komisja ds.dofinansowania organizacji studenckich
Michał Dołęgowski – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Martyna Jarosińska – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Julia Bielińska – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Aleksandra Radwańska- Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Aleksandra Jaszczak – Wydział Nauk Historycznych i społecznyvh
Michał Ryszka – Wydział Nauk Humanistycznych
Magdalena Sieradzka – Wydział Nauk Pedagogicznych
Macieja Pajda – Wydział Prawa i Administracji
Anna Gajda- Wydział Prawa Kanonicznego
Ewa Staruch – Wydział Teologiczny
Klaudia Kaniewska – Wydział Studiów nad Rodziną
Jarosław Owczarek – Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Przedstawiciele Studentów w radach uczelnianych:

Rada Studium Wychowania Fizycznego:
Michał Szczechowicz
Rada Studium Języków Obcych:
Mateusz Zboiński
Rada Biblioteczna
Imię Nazwisko

Uniwersytecka Komisja Wyborcza
Łukasz Sitkowski

Przedstawiciele Studentów w komisjach dyscyplinarnych:

Komisja Dyscyplinarnej dla Studentów:
Zuzanna Kilanowska
Kacper Godek
Ewa Staruch
Jakub Szymaszek
Mateusz Zboiński

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
Anna Gajda
Julia Bielińska
Maciej Pajda
Łukasz Sitkowski
Weronika Skowrońska