Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

  • Karol Bancerz (Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW)
  • Aleksandra Radwańska (Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW)
  • Julia Traczyk (WT)
  • Łukasz Sitkowski (WPiA)
  • Maciej Urbański (WPK)
  • Szymon Prusiński (WNH)
  • Michał Nowakowski (WSE)

Przedstawiciele studentów w komisjach senackich:

Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych:

Komisja ds. mienia i finansów:

Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:
Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej:

Komisja ds. dydaktycznych:

Komisja ds. dofinansowania organizacji studenckich


Przedstawiciele Studentów w Radach Uczelnianych

Rada Studium Wychowania Fizycznego:

Rada Studium Języków Obcych:

Rada Biblioteczna

Uniwersytecka Komisja Wyborcza

Przedstawiciele Studentów w komisjach dyscyplinarnych:

Komisja Dyscyplinarnej dla Studentów:


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

Przedstawiciele Studentów w organizacjach i komisjach pozauczelnianych:

Reprezentanci w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP:
  • Aleksandra Radwańska (WM.CM)
  • Wojciech J. Górski (WM.CM)
  • Michał Szczechowicz (WM.CM)

Delegat Forum Uniwersytetów Polskich: