Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

Anna Gajda (WPK)
Zuzanna Kilanowska (WPiA)
Maciej Kiliszek (WPK/WT)
Daniel Olszewski (WPiA)
Kornelia Piasecka (WPiA)
Aleksandra Radwańska (WM.CM)
Michał Ryszka (WNH)
Ewa Staruch (WT)
Anna Tonecka (WPiA)    

Reprezentanci w Komisji Wyższej Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP:

Aleksandra Radwańska (WM.CM)
Wojciech J. Górski (WM.CM)
Michał Szczechowicz (WM.CM)

Delegat Forum Uniwersytetów Polskich:

Ewa Staruch (WT)

Przedstawiciele studentów w komisjach senackich:

Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych:
Imię Nazwisko
Komisja ds. mienia i finansów:
Imię Nazwisko
Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:
Imię Nazwisko
Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej:
Imię Nazwisko
Komisja ds. dydaktycznych:
Imię Nazwisko

Przedstawiciele Studentów w radach uczelnianych:

Rada Studium Wychowania Fizycznego:
Imię Nazwisko
Rada Studium Języków Obcych:
Imię Nazwisko
Rada Biblioteczna
Imię Nazwisko

Przedstawiciele Studentów w komisjach dyscyplinarnych:

Komisja Dyscyplinarnej dla Studentów:
Imię Nazwisko
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
Imię Nazwisko