Przejdź do treści

V posiedzenie zwyczajne Parlamentu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się IV posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 26 KWIETNIA 2023 roku o godz. 19:00 na Kampusie Wóycickiego. 1. Otwarcie V posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW 2. Sporządzenie listy obecności 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad […]