Organy

Samorząd Studentów działa poprzez swoje organy, które są niezależną i wyłączną reprezentacją studentów. Organy Samorządu za swoje działania odpowiedzialne są przed swoimi wyborcami.
 

Organami Kolegialnymi Samorządu na szczeblu Uczelni są:

  1. Parlament Samorządu Studentów UKSW
  2. Zarząd Samorządu Studentów UKSW;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński Samorządu Studentów;
  5. Sąd Koleżeński drugiej instancji Samorządu Studentów;
  6. Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu.


Organami Kolegialnymi Samorządu na szczeblu Wydziałów są:

  1. Wydziałowa Rada Studentów;
  2. Wydziałowa Komisja Wyborcza Studentów.

Marszałek Parlamentu i Przewodniczący Zarządu są organami jednoosobowymi Samorządu