Organy

Samorząd Studentów działa poprzez swoje organy, które są niezależną i wyłączną reprezentacją studentów. Organy Samorządu za swoje działania odpowiedzialne są przed swoimi wyborcami.
 

Organami Kolegialnymi Samorządu na szczeblu Uczelni są:

  1. Parlament Samorządu Studentów UKSW
  2. Zarząd Samorządu Studentów UKSW;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński Samorządu Studentów;
  5. Sąd Koleżeński drugiej instancji Samorządu Studentów;
  6. Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu.


Organami Kolegialnymi Samorządu na szczeblu Wydziałów są:

  1. Wydziałowa Rada Studentów;
  2. Wydziałowa Komisja Wyborcza Studentów.

Marszałek Parlamentu i Przewodniczący Zarządu są organami jednoosobowymi Samorządu

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005