Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2020/2021

Przewodniczący Komisji:
Paweł Pełka

Wiceprzewodnicząca Komisji:
Magdalena Białecka

Sekretarz Komisji:
Anna Skośkiewicz

Członkowie Komisji:
Karolina Pałka
Anna Gołąb

 

Kontakt:
wybory@samorzad.uksw.edu.pl

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu jest organem odpowiedzialnym za ogłoszenie
i przeprowadzenie wyborów do Wydziałowych Rad Studentów oraz powołanie delegatów wydziałowych do Parlamentu Samorządu Studentów. W skład OKWS wchodzi 5 Studentów Uczelni, powołanych przez Rektora na wniosek Parlamentu.

Do zadań OKWS należy:

 1. ustalanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych na Uczelni;
 2. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na Wydziałach poprzez:
  1. delegowanie swoich przedstawicieli na wybory wydziałowe,
  2. kontrolę prawidłowości sporządzenia protokołów wyborczych WKWS;
 3. opiniowanie protestów wyborczych;
 4. występowanie z wnioskiem do Rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób utrudniających przeprowadzenie wyborów;
 5. wnioskowanie do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej do Sądu Koleżeńskiego zamiast przekazania jej rzecznikowi dyscyplinarnemu;
 6. przeprowadzenie wyborów, w szczególności:
  1. drukowanie kart wyborczych,
  2. drukowanie obwieszczeń wyborczych,
  3. zarządzanie terminów wyborów na Wydziałach,
  4. rejestracja kandydatów,
  5. przygotowanie protokołów wyborczych,
  6. inne działania niezastrzeżone na rzecz WKWS;
 7. rozwieszanie obwieszczeń wyborczych na terenie Uczelni;
 8. rozmieszczanie informacji wyborczych na stronie internetowej Samorządu;
 9. ogłaszanie wyników wyborów.

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2019/2020

Przewodniczący Komisji:
Paweł Pełka

Wiceprzewodnicząca Komisji:
Joanna Góra

Sekretarz Komisji:
Jarosław Kwoka

Członkowie Komisji:
Barbara Mucha
Małgorzata Żandarska

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2018/2019

Przewodniczący Komisji:
Mateusz Kijewski-Pudełko

Wiceprzewodniczący Komisji:
Sebastian Tomaszewski

Sekretarz Komisji:
Weronika Chrząszcz

Członkowie Komisji:
Karolina Kossowska
Aleksandra Wziątek

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorzadu Studentów UKSW — kadencja 2017/2018


Przewodnicząca Komisji
Karolina Rempalska

Wiceprzewodniczący Komisji
Maciej Opala

Pozostali członkowie Komisji:
Beata Tomczyk
Joanna Federczyk

Byli członkowie:
Zuzanna Kurkus
Paulina Seremak

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2016/2017

Przewodniczący Komisji
Dariusz Chustecki (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

Wiceprzewodnicząca Komisji
Karolina Rempalska (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

Sekretarz Komisji
Paulina Szymonik (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

Pozostali członkowie Komisji:
Kamil Gromadzki (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)
Magda Nowakowska (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2015/2016

Przewodniczący Komisji
Dariusz Chustecki (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich | SaS-440/W/18/2015)

Wiceprzewodnicząca Komisji
Magdalena Wolińska (powołanie: Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich | SaS-440/W/23/2015)

Sekretarz Komisji
Karolina Rempalska (powołanie: Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich | SaS-440/W/23/2015)

Pozostali członkowie Komisji:
Aleksandra Stryjek (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich)
Karol Kaliński (powołanie: Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich)

Byli członkowie:
Anna Kojro (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia | wygaszenie: SaS-440/KR/46/2015 + Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia)
Paula Popczyk (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia | wygaszenie: SaS-440/KR/47/2015 + Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005