II zwyczajne posiedzenie WRS WPiA 2021/2021

Pager item text: 
II zwyczajne posiedzenie wpia

Na podstawie §27 ust. Czytaj dalej

I posiedzenie OKWS 2021/2022

Pager item text: 
I posiedzenie OKWS

Na podstawie §8 w nawiązaniu do §18 pkt. 7 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuję I posiedzenie Ogólnouniwersyteckiej Komisji Wyborczej Samorządu, które odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WBNS 2021/2022

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 8.10.2021 o 20:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 26.09.2021 o 18:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad: Czytaj dalej

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Pager item text: 
I nadzwyczajne posiedzenie

Uprzejmie informujemy, iż 15 września 2021 r. o godz.18:30 odbędzie się I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW za pośrednictwem platformy MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Informacje Prezydium
  4. Wybór kandydatów do OKWS
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie obrad

 

Link do posiedzenia:  Czytaj dalej

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Pager item text: 
II posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.  Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 8.06.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPK

Na podstawie art. 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów zwołuje się Pierwsze Posiedzenie WRS WPK które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 20 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Pager item text: 
I posiedzenie Parlamentu SaS

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów zostało zwołane Pierwsze Posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbyło się w formie hybrydowej 27 maja 2021 r. na kampusie Wóycickiego w bud. 23 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams.

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

Pager item text: 
Regulamin Samorządu Studentów

W dniu 26 marca 2021 roku Parlament Samorządu Studentów UKSW przyjął nowy Regulamin Samorządu Studentów UKSW. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość