II zwyczajne posiedzenie WRS WPiA 2021/2021

II zwyczajne posiedzenie WRS WPiA 2021/2021

I posiedzenie OKWS 2021/2022

I posiedzenie OKWS 2021/2022

II posiedzenie WRS WBNS 2021/2022

II posiedzenie WRS WBNS 2021/2022

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

III zwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 21.10.2019r. o godzinie 12:50 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału WPiA

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

II zwyczajne posiedzenie WRS WBNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WBNŚ

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 21.10.2019 o godz. 13.00 w pokoju 004 budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór przedstawiciela studentów do komisji wyborczej
6. Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

I zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 18.10.2019 (piątek) o 10:00 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.
9. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich i kształcenia roku akademickim 2019/20  ()dr. hab Zbigniew Babicki prof UKSW). Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WNHis (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNHis

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych UKSW, które odbędzie się 17.10.2019 (czwartek) o 12.00 w pokoju 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóyckickiego 1/3

Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WSE (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, które odbędzie się 17.10.2019 (czwartek) o 11.30 w pokoju 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóyckickiego 1/3

Czytaj dalej

II zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego na 17.10.2019 o godzinie 8:00 do sali nr 54 przy ul. Dewajtis 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór przedstawiciela Studentów do Rady Wydziału
5. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji ds. Dydaktycznych
6. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji ds. Jakości Kształcenia
7. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji ds.Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej
8. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji Wyborczej
9. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji Rekrutacyjnej dla studentów
10. Wolne wnioski Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WMP.SNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WMP.SNŚ
Zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godz. 13:50 w biurze Samorządu Studentów na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/ 3 (bud. 23 pok. 004) według następującego porządku:

Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WNH (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 14.10.2019 o 13.30 w pokoju 24 na kampusie na Dewajtis.

Czytaj dalej

II zwyczajne posiedzenie WRS WPiA

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WPiA które odbędzie się 10.10.2019r o godzinie 10:00 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Czytaj dalej

IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 14 października 2019 roku (poniedziałek) na kampusie przy ul. Dewajtis 5 o 14.00. 

<--break- /> Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005