I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

I posiedzenie WRS WPiA (2021/2022)

I posiedzenie WRS WPiA (2021/2022)

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

V posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
V posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się piąte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 17.10.2020 o 9:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 16 października 2020 roku (piątek) o godz.:15:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie  zostanie przeprowadzone w formie pół zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fm...

Czytaj dalej

II Posiedzenie WRS WNH kadencja 2020/2021

Pager item text: 
II Posiedzenie WRS WNH

 

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 30.09.2020 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych.

5. Zaopiniowanie kandydatur na stanowisko kierownika kierunku na Wydziale Nauk Humanistycznych.

6. Wolne Wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

  Czytaj dalej

II Posiedzenie WRS WBNŚ kadencja (2020/2021)

Pager item text: 
II Posiedzenie WRS WBNŚ

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 24.09.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.
6. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji Wydziałowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 

IV posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 09.09.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

II posiedzenie WRS WNHS (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNHS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 17.08.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia.

III posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 17.08.2020 o 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zmiana przedstawiciela do Komisji Rekrutacji WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

I posiedzenie nadzwyczajne WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie nadzywaczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 21.07.2020 o 18:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WSE (2020/2021)

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 24.07.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawiciela do Komisji Rekrutacji WSE

5. Wolne Wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

I Posiedzenie WRS WBNŚ kadencja (2020/2021)

Pager item text: 
I Posiedzenie WRS WBNŚ

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 8.07.2020 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005